Comment on page

Chia sẻ tài khoản hoặc bán lại khóa học

Khách hàng không có quyền chia sẻ tài khoản

  • Theo quy định bảo mật thông tin, mỗi khách hàng bao gồm một Email và một Số điện thoại là định danh duy nhất trên hệ thống của Gitiho.
  • Mỗi khách hàng/ Mỗi tài khoản mua quyền truy cập nội dung cho mục đích học tập và phi lợi nhuận.
  • Khách hàng không được phép sử dụng tài khoản của mình để phục vụ các hoạt động công chúng hoặc trình chiếu cho số đông người xem.

Khách hàng không có quyền bán lại khóa học đã mua

  • Theo quy định về Chính sách dịch vụ của Gitiho. Quyền mua khóa học trên Gitiho là mua quyền theo dõi video.
  • Khách hàng cam kết sẽ sử dụng các Dịch vụ của Gitiho và bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Gitiho cho mục đích học tập và phi lợi nhuận.
  • Khách hàng không có quyền cấp lại, chuyển nhượng hay chuyển giao bản quyền của bất kỳ Nội dung nào dưới bất kỳ hình thức nào.
-----Trường hợp thông tin cung cấp trong bài viết chưa giải quyết được vướng mắc của bạn, vui lòng để lại thông tin liên lạc qua email: [email protected]. Gitiho sẽ sớm liên hệ đến bạn -----