Tôi đã quên mật khẩu đăng nhập, tôi có thể lấy lại bằng cách nào?

* Cung cấp thông tin hướng dẫn để có mật khẩu đăng nhập trong trường hợp bạn chưa nhận được mật khẩu đăng nhập, chưa thiết lập mật khẩu đăng nhập, hoặc quên mật khẩu đăng nhập

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

  • Điền thông tin Email để nhận link thiết lập mật khẩu mới qua email (Email này phải là email đã dùng khi đăng ký khóa học)

  • Bấm vào nút Lấy lại mật khẩu sẽ có dòng thông báo hiện lên

Bước 4:

  • Quay trở về Email của bạn theo dòng thông báo để nhận Link thay đổi mật khẩu

  • Bấm vào Link thay đổi mật khẩu mà bạn nhận được, tự đặt cho mình mật khẩu đăng nhập khóa học mà bạn muốn

  • Bấm vào nút Thiết lập, hệ thống sẽ ghi nhận mật khẩu được thiết lập thành công và Đăng nhập luôn cho bạn

Bước 5:

  • Bạn bấm vào Khóa học của tôi, chọn khóa học và tiếp tục học tập nhé ạ

Chúc các bạn thao tác thành công theo hướng dẫn!

-----Trường hợp thông tin cung cấp trong bài viết chưa giải quyết được vướng mắc của bạn, vui lòng để lại thông tin liên lạc qua email: Hotro@gitiho.com. Gitiho sẽ sớm liên hệ đến bạn -----

Last updated