Tôi không biết kích hoạt khóa học như thế nào?

Bước 1: Truy cập trang chủ: Gitiho.com

Bước 2: Bấm vào nút Kích hoạt khóa học màu đỏ ở phía trên, bên phải

Bước 3: Điền mã kích hoạt Gitiho đã gửi qua email hoặc thư tay (tùy phương thức thanh toán KH lựa chọn)

Lưu ý:

  • Mã kích hoạt gồm 6 kí tự

  • Phần chữ cái trong mã kích hoạt (nếu có) sẽ điền bằng chữ in hoa

Bước 4: Điền mã kích hoạt thành công, tiếp theo sẽ là tạo mật khẩu đăng nhập

  • Mật khẩu tạo thành công, bạn bấm vào khu vực học tập để bắt đầu học tập nhé ạ

Last updated