Comment on page

Tôi không biết kích hoạt khóa học như thế nào?

Bước 1: Truy cập trang chủ: Gitiho.com
Giao diện trang chủ Gitiho.com
Bước 2: Bấm vào nút Kích hoạt khóa học màu đỏ ở phía trên, bên phải
Giao diện màn hình kích hoạt
Bước 3: Điền mã kích hoạt Gitiho đã gửi qua email hoặc thư tay (tùy phương thức thanh toán KH lựa chọn)
Điền mã kích hoạt xong bấm vào nút kích hoạt
Lưu ý:
  • Mã kích hoạt gồm 6 kí tự
  • Phần chữ cái trong mã kích hoạt (nếu có) sẽ điền bằng chữ in hoa
Bước 4: Điền mã kích hoạt thành công, tiếp theo sẽ là tạo mật khẩu đăng nhập
Tự tạo của bạn
  • Mật khẩu tạo thành công, bạn bấm vào khu vực học tập để bắt đầu học tập nhé ạ