Comment on page

Sử dụng hệ thống Gitiho for leading business cho member

Trường hợp 1: Dành cho Cán bộ nhân viên chưa có tài khoản trên hệ thống Gitiho.com
Bước 1: Truy cập vào đường link: https://gitiho.com/auth/register
Đăng ký tài khoản trên hệ thống Gitiho.com với các thông tin
  • Họ và tên
  • Email: là email đã đăng ký với công ty để tham gia học tập
  • Mật khẩu: tự chọn gồm 8 ký tự
Giao diện đăng ký
Sau khi hoàn tất đăng ký thông tin, hệ thống sẽ tự động đăng nhập với thông tin đã đăng ký luôn cho bạn
Thông tin của bạn được hiện ở góc phải phía trên trang chủ
Bước 2: Kiểm tra hòm thư Email, bấm vào Email thư mời tham gia hệ thống đào tạo của Gitiho gửi tới
Click vào Xác nhận tham gia để chấp nhận lời mời tham gia vào hệ thống đào tạo nội bộ của doanh nghiệp bạn
Check mail nhận lời mời tham gia học tập
Bước 3: Bấm vào Xác nhận để khẳng định tham gia hệ thống học tập
Bấm vào xác nhận để khẳng định tham gia hệ thống
Giao diện sau khi xác nhận lời mời
Bước 4: Click vào mục Khóa học của tôi để trở về khu vực học tập và tham gia học tập
Click vào khóa học của tôi để trở về khu vực học tập
Bước 5: Để yêu cầu được tham gia khóa học với admin, trên trang chủ Gitiho.com click Danh mục để chọn khóa học muốn học
Vào danh mục để chọn khóa học
Bấm vào trang chủ khóa học và chọn Yêu cầu công ty đăng ký
Bấm vào yêu cầu đăng ký để gửi yêu cầu tới admin
Trường hợp 2: Dành cho cán bộ nhân viên đã tạo tài khoản trên Gitiho.com
Bước 1: Truy cập vào đường link: https://gitiho.com/auth/login nhập mail và mật khẩu đã đăng ký ( Lưu ý email là email đã đăng ký tham gia học tập với công ty )
Giao diện đăng nhập
Bước 2,3,4,5 làm tương tự như trường hợp 1
-----Trường hợp thông tin cung cấp trong bài viết chưa giải quyết được vướng mắc của bạn, vui lòng để lại thông tin liên lạc qua email: [email protected]. Gitiho sẽ sớm liên hệ đến bạn -----